Tuesday, May 19, 2009

094

1 comment:

mania szewska said...

tak to jest na uskoku tektonicznym, tak to jest...