Monday, July 16, 2012

Wednesday, July 4, 2012

561


Wiejski landszaft - jednocześnie droga dojazdowa do podwrocławskiego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego. Dzisiaj przeczytałem, że "Realizowana w Stacji tematyka badawcza koncentruje się na doskonaleniu istniejących linii świń, głównie w zakresie wyprowadzenia świń odpornych na stres i wytworzenia (...) wysokoprodukcyjnych populacji świń wolnych od defektów genetycznych. W ramach zwiększania możliwości biotechnologicznych metod kierowania rozrodem testuje się preparaty przeciwdziałające bezmleczności macior, preparaty hormonalne stymulujące wystąpienie rui u loszek oraz rozcieńczalniki nasienia przeznaczonego do sztucznej inseminacji, które znacznie przedłużają żywotność plemników. Prowadzi się również prace zmierzające do uzyskania transgenicznych świń na drodze mikroiniekcji egzogennego DNA do 1 i 2 blastromerowych zarodków.(...)" [źródło: tu]. 
Ciekawe. I przerażające.